In het AD van vandaag (13-01-2015) stond een bericht over het gevaar van crossen en quadrijden op dijken langs de grote rivieren. Er ontstaan hierdoor diepe sporen in het dijklichaam en bij hoogwater is de kans dat een dijk doorbreekt hierdoor aanzienlijk groter. Het waterschap en de politie gaan hierom optreden tegen stunten op de dijktaluds. Een dijk bestaat uit een berg zand met een dikke kleilaag aan de buitenkant. Graswortels fungeren als betonijzer in een fundering. Door het crossen worden gras en klei kapotgereden wat dus leid tot het zwakker worden van de fundering en dus de dijk. Bron: Algemeen Dagblad van 13-01-2015