Colofon

Redactieadres:
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam
010-4259619

Hoofdredacteur:
Raymon de Kruijff
raymon@hetprocespublishing.nl

Redactie:
Mariska Grob, Raf Leuris, Maaike Hulst
redactie@hetprocespublishing.nl

Advertenties:
Maurice van Oosten
maurice@hetprocespublishing.nl
010-4259621

Administratie:
administratie@hetprocespublishing.nl

Rekeningnummer:
NL21 RABO 0117568236
t.n.v. Het Proces Publishing bv

Art direction:
Robin de Kok

Fotografie:
Raymon de Kruijff, Andrew Walkinshaw, MotoGrafie

Vormgeving:
Het Proces Publishing BV

Uitgever:
Maurice van Oosten

Webdesign:
Het Proces Publishing

Verkoopprijs:
Los nummer € 5,25

Abonnement:
4 nummers € 20,99

Quadxpress is een uitgave van:
Het Proces Publishing B.V.
Schiedamsedijk 80 a
3011 EM Rotterdam

De laatste Quadxpress of een abonnement bestellen?