Deze baanbrekende innovatie is ontwikkeld door onderzoeksteams in de Verenigde Staten. De MICHELIN® X® TWEEL® is een revolutionaire band zonder lucht en gaat veel verder dan het traditionele ontwerp van een band doordat hij de band en het wiel samenvoegt tot één solide geheel. De MICHELIN® X® TWEEL® bestaat uit een rigide naaf die via flexibele spaken van polyurethaan wordt verbonden met het loopvlak. Die bestanddelen functioneren als één geheel. Anders dan een conventionele band, is de MICHELIN® X® TWEEL® een “open” band die zonder lucht rijdt. Zo biedt hij een onmiskenbaar en definitief antwoord op de risico’s van lekrijden die men loopt tijdens het werk op werven en bouwplaatsen, in de landbouw en bij afvalverwerking. www.michelintweel.com